Inilah Macam-Macam Insan Dalam Mengingat Kematian

0
61

Ketahuilah bahwa orang yang karam dengan dunia, gandrung kepada tipu dayanya dan menyayangi syahwatnya tak ayal lagi yakni orang yang hatinya lalai dari mengingat kematian; ia tidak mengingatnya bahkan apabila diingatkan ia tidak suka dan menghindarinya. Mereka itulah yang disebutkan oleh Yang Mahakuasa dalam firman-Nya:

“Katakanlah: “Sesungguhnya maut yang kau lari daripadanya, maka bergotong-royong maut itu akan menemui kamu, kemudian kau akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, kemudian Dia beritakan kepadamu apa yang telah kau kerjakan.” (al- Jum’ah: 8).

Kemudian insan ada yang karam kedalam dunia, ada pula yang bertaubat dan ada pula yang ‘arif. Adapun orang yang karam kedalam dunia , ia tidak mengingat maut sama sekali. Jika diingatkan ia mengingat semata-mata untuk meratapi dunianya dan sibuk mencelanya. Baginya, mengingat maut hanya menciptakan dirinya semakin jauh dari Allah.

Adapun orang yang bertaubat, ia banyak mengingat maut untuk membangkitkan rasa takut dan khawatir pada hatinya kemudian ia menyempurnakan taubat dan kadang kala tidak menyukai maut sebab takut disergap sebelum terwujud kesempurnaan taubat dan sebelum memperbaiki bekal.

Dalam hal ini ia dima’afkan dan tidak tergolong ke dalam sabda Nabi saw:

“Barangsiapa membenci pertemuan dengan Yang Mahakuasa maka Yang Mahakuasa membenci pertemuan dengannya.” (Bukhari dan Muslim)

Islampos